سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، جوان توبه کار را دوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :1
بازدید دیروز :1
کل بازدید :8864
تعداد کل یاداشته ها : 18
99/1/9
5:4 ع

   اخلاق در قرآن-قسمت پنجم-5 

[ 2-نهی از حسد و رشک در قرآن کریم ]

حسد هرجا که آتش برفروزد
هم از اول حسودان را بسوزد

بعد از مبحث رباخواری و حرمت و  نهی شدید آن در قرآن مبین، به یکی دیگر از ضد ارزشهای اخلاقی ، انسانی و توحیدی میپردازیم.

موضوع این قسمت را به حسادت و رشک ورزیدن به هم نوع اختصاص داده ایم.

معنی حسد و حسادت ::

تعریف :: کلمه حسد که در زبان فارسی که از آن تعبیر به رشک می شود ، به این معنی که انسانی در دلش آرزوی زوال نعمت از دیگران میکند ، خواه آن نعمت به شخص حسود برسد یا نرسد.

بعنوان یک مثال جامع و جالب در پیرامون حسادت ، که متاسفانه این روزها در بین مردم ما بسیار گسترش یافته است ، عبارت از  حسد ورزیدن مادران و پدران جوان و امروزی ، به پسر یا دختر از میان دوستان ، آشنایان و بستگانِ نزدیک و دور ، که احیاناً در کنکور سراسری رتبه بالایی آورده و در یک رشته خاصی! قبول شده اند ، میباشد.
تازه بعد از آمدن نمرات کنکور طوفان اصلی آغاز میشود ، و وای به حال دانش آموزی که از این پُلِ نجات و بدبختی رد شده باشد و یا امتیاز چشمگیری کسب نکرده باشد ، آنگاه هر چه از طعنه زدن ، مقایسه کردن و شکستن غرور و شرف انسانی است ، نثار آن نوجوانِ پر از استعداد و آرزو میشود.
که صد البته اینگونه کارها ، از اساس باطل و نادرست است ، که علاوه بر حسادت پنهانی در نهاد برخی از والدین ، ناشی از کم اطلاعی و یا کمبود دانش در پیرامون نحوه تعامل و برخورد درست و منطبق بر قوانین اصولی در علوم روانشناسی و حوزه های مربوط به تعلیم و تربیت میباشد.

شوربختانه در دنیای به شدت مادی و فردگرایانه امروزی در کمال بهت و ناباوری مادران و پدرانی را مشاهده میکنیم ، که آن قدر غرق دنیای تحصیلی فرزندانشان شده اند ، که تمام تلاش و همت خود را در حد افراط و تندروی ، در مسیر خرجهای کلان برای کلاسهای خصوصی فرزندانشان به هدر میدهند ، و غالباً به نتیجه دلخواه که هوای نفس خودپرست و خودخواهانه آنها را ارضاء کند ، نمی رسند.
آن والدین ناآگاه آنچنان در این امید واهی غرق شده اند که در نقش یک مستبد زورگو ، هم رشته تحصیلی دانش آموزشان را یک طرفه و بدون نظرخواهی از نوجوانشان ، همراه با درنظر گرفتن سطح هوشی و  استعداد آنها ، با مشورت و گفتگو با متخصصان این علم ، انتخاب میکنند و یا از دوران کودکی با عناوین مختلف به فرزندانشان بصورت بیمارگونه تلقین و  دیکته میکنند ، که حتماً و باید در رشته های نظیر پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و .....قبول شوند.
آن والدین برای قبولی فرزندانشان در رشته خاصی در کنکورسراسری ، بدون در نظر گرفتن عوامل و پارمترهای دیگر هوشی و روانشناسی و ...، مستبدانه به نوجوان خود باصدای گوشخراشی میگویند ::   تو در این امتحان سرنوشت ساز هر طوری که هست ، بدون هیچ اما و اگری باید قبول شوی،از فلانی که کمتر نیستی ، آری برای آخرین مرتبه تذکرت میدهم که تو باید قبول شوی ، همین و ختم کلام؟!...

چنین والدینی چنان در دنیای توهمی و خوش خیالانه اشان غوطه ور هستند که تصوری نادرست از درس ، تحصیل و موفقیت شغلی دارند که گویا با انتخاب یک سری رشته های دانشگاهی خاص ، آن هم در شهرهای بزرگ کشور برای نونهالانشان موجب میگردند که آنها به قله موفقیت دست یابند ، و از حیث شغل ، شهرت ، ثروت و سایر دستاوردهای مادی ، گویِ سبقت و ترقی را از دیگر رقبا و یا دوستانشان بربایند و قله اورست تفاخر و کلاس گذاشتن را به نحو شایسته و بایسته ای فتح نمایند!

نقطه سیاه و چرکین کارهای نابخردانه این والدین در آنجا است ، علاوه بر اینکه تمام موفقیتهای ظاهری را برای فرزندانشان میخواهند ، بلکه در ذهن و روانشان عدم موفقیت و قبولی دیگر دانش آموزان آشنا و فامیل را خواستارند.

? توجه :: البته نباید از خاطر برد که شکل گیری ، افزایش و گستردگی آمار حسادت و منفعت طلبی برخی از  مردم در نقش والدین ، ریشه در دیگر امورِ فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ...دارد ، که چون مطلبمان در این قسمت عمدتاً در پیرامون عدم حسادت و رشک ورزی میباشد ، لذا بررسی کلی و عمیق در موارد دیگر را به وقتی دیگر و مجالی دیگر موکول می نمائیم. ?


به قلم :: #م_ایرانی
#اخلاق_در_قرآن
#قرآن_آزادی_و_حقوق_بشر
#پرتوی_از_قرآن

کد مطلب :: 1/5

ادامه دارد.


  

 ما می مانیم ::

گفتند ، میمیریم

هیچ خواهیم شد،

چرا که نداریم حرفی برای گفتن.

 

اسلامستیزان دانا!

قهقهه مستانه سر میدادند ،

که ما موحدین دراقلیت هستیم

اسلام دورانش تمام شده

و دیگر هرگز خریداری ندارد،-

در بین توده ها.

ولی اما ما،

همچون یک دانه زیر زمین

هفتاد نه ، صد خوشه شدیم و تکثیر شدیم،

و غافلان، جاهلان و دشمنان 

هنوز تکرار مکررات میکنند.

 

اسلام ستیزان ، شاید ندانند

ما موحدان ، استوار 

ثابت قدم ، مصمم ،

با اراده ای فولادین،

پیرو اسلام قرآنی ، محمدی ، علوی و حسینی هستیم ،-

که هر چهار تا یکی است

یک دین توحیدیِ قرآنی ،

رو در روی ظالمان ،-

و مجریان اسلام دروغینِ تفرقه و سیاهیِ،-

اموی ، عباسی ، عثمانی و صفوی-

و هر چه ریاکاری و نفاق و پلشتی است.

 

ما موحدین ،

هر روز تکثیرتر میشویم ،

ما ماندیم

و خواهیم ماند-

زیرا ما از عشق ، 

از آزادی و عدالت

از رحمت قرآنی و محمدی

سخنها می گوئیم،-

و سرانجام حق پیروز است،-

و عاقبت روسیاهی به زغال خواهد ماند-

این تقدیر تاریخ است-

حق ماندنی است،

و باطل رفتنی است و بس.

 

نوشته :: ابراهیم موحد 

کد مطلب :: ./2

پایان.


  

‍ اخلاق در قرآن-قسمت چهارم-4 

نتیجه ممنوعیت رباخواری ::

 

رباخواری و یا معامله ربوی در جامعه موجب گسترش فساد اقتصادی و شکل گیری یک طبقه کلان سرمایه داری با تمرکز روی بهره کشی و استثمار انسان از انسان میشود.

رباخواری کاری به غایت نادرست و از نظر قرآن ، عملی حرام ، ضد توحیدی و ضد انسانی است ، که کسانی به هر توجیه دروغین بقول دکتر علی شریعتی در غالب کلاه شرعی و ....به این عمل زشت و ضدقرآنی آلوده هستند ، بهتر آن است که هر چه زودتر توبه راستین و بی بازگشت بکنند ، در آن صورت با توجه به آیه صریح قرآنی ، اصل سرمایه در نزدشان باقی می ماند و هر چه از ربا باقی مانده است ، به دامان اجتماع بر میگردد ، تا در آن صورت مگر مشمول بخشایش حضرت حقتعالی قرار گیرند و آمرزیده شوند.

 

شوربختانه در پیرامون رباخواری به برخی از مسلمانان ظاهری به اصطلاح باسواد و دانشگاهی برمیخوریم ، که با فریفتن نفس خود و با این توجیه که بانکها هم چنین میکنند ، مبالغی کم یا زیادی از وام یا پول پس انداز شده را به برخی رباخواران یا همان حرامخواران ضداسلام و قرآن میدهند ، تا درصدی بالاتر به آنها بهره و سود تعلق گیرد.

متاسفانه هم ربادهنده و هم رباگیرنده ، هر دو به کار باطل و حرامی چون رباخواری مشغول هستند ، و تا وقتی از این عمل زشت و شرم آور توبه نکنند و به جبران مافات نکوشند ، باید دقیقاً بدانند که هر دم و هر لحظه به جنگ الله و رسول خدا رفته و میروند.

 

نکته پایانی ::

همچنان که در آیات قرآن کریم ، ربا گرفتن حرام است ، ربا دادن هم حرام است ، و بلکه شاهد و کاتب و نویسنده بیع و قرض ربوی هم حرام است. در انتهای این قسمت ، برای یادآوری دوباره ، در پیرامون زشتی و گناه رباخواری ، از سوره بقره ، آیات شریف 278 و 279 را مجدداً برایتان نقل میکنیم ::

 

سوره بقره :: آیه 278 

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین

ترجمه فارسی :: [ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و اگر [به راستی] مؤمن هستید، هرآنچه را از رِبا باقی مانده است واگذارید[ از دریافت اقساط بعدی صرف نظر کنید. ]

 

سوره بقره :: آیه 279 

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

ترجمه فارسی :: [ پس اگر چنین نکردید، در این صورت پذیرای جنگی از سوی خدا و رسولش باشید. و اگر توبه کردید [=از اینکار برگشتید؛ اصل] سرمایه‌های شما متعلق به خودتان؛ [در این صورت] نه ستمی می‌کنید و نه مورد ستم واقع می‌شوید. ]

 

به قلم :: #م_ایرانی

کد مطلب :: 1/4

ادامه دارد.


  

 اخلاق در قرآن-قسمت سوم-3 

 

ممنوعیت رباخواری ::

ادامه سوره البقره ، آیات 275 الی 280  ::

3-بقره :: 277

 إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

 مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و نماز به پا داشته و زکات داده‌اند، برای آنهاست پاداششان نزد پروردگارشان و نه ترسی برایشان است و نه اندوهگین می‌شوند.

 

نکته مهم ::   آیه 277 سوره بقره ، گر چه مستقیماً در ارتباط با ربا سخن نمی گوید ، بلکه بصورتی دقیقاً هوشمندانه در پیرامون افراد باایمان و اهل نماز و زکات وپرهیزگاری گفتگو میکند ،  که در تقابل و تضاد ماهوی با آن رباخواران  هستند.

افرادی که ایمان راستین به خدادارند ، انسانهائی با شاخصه های اخلاقیِ آزادگی و مردمداری میباشند.

این گونه افراد مومن راستین ، با پرداخت اختیاری زکات ، در مسیر افزایش و گردش ثروت ملی ، و مبارزه و مجاهدت جانانه و هدفمند با فقر ، استثمار و بهره کشی انسان از انسان قرار میگیرند.

اما جریان باطل مقابل آنها ، اشخاصی هستند که علی الظاهر ادعای مسلمانی دارند ، ولی با آلوده شدن به جریان فسادبرانگیز رباخواری ، عامل گسترش پیدا و پنهانِ ظلم ، استثمار و اشاعه فقر ، گرسنگی و بی عدالتی در جامعه میشوند.
البته حضرت حق بدلیل صفت رحمان و رحیم بودن ، در مقابل رباخواران راه توبه نصوح باز میگذارد ، مگر با حفظ اصل سرمایه اصلی خودشان ، آن چه از ربا باقی مانده است را صرف نظر نمایند ، باشد که مشمول عفو و رحمت خدای متعال قرار بگیرند.

 

 

4-بقره :: 278

 یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ 

 ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و اگر [به راستی] مؤمن هستید، هرآنچه را از رِبا باقی مانده است واگذارید [=از دریافت اقساط بعدی صرف نظر کنید]. 

 

5-بقره :: 279

 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

 پس اگر چنین نکردید، در این صورت پذیرای جنگی از سوی خدا و رسولش باشید. و اگر توبه کردید [=از اینکار برگشتید؛ اصل] سرمایه‌های شما متعلق به خودتان؛ [در این صورت] نه ستمی می‌کنید و نه مورد ستم واقع می‌شوید. 

 

6-بقره :: 280

 وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 حال اگر [شخص بدهکار] تنگدست بود، مهلتی باید تا گشایشی یابد، و اگر [بدهکاری او را] ببخشید برای شما بهتر است، اگر دانسته باشید.

 

7-آل عمران :: 130

 یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رِبا نخورید [آن هم] با بهره‌ای چند برابر و افزون شده [=تصاعدی] و از خدا پروا کنید، باشد تا به فلاح [=شکوفایی استعدادها] نائل شوید. 

 

 

8-سوره النساء ، آیات شریف 160 و 161 ::

 

سوره نساء :: آیه 160

 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرًا 

  پس به سزای ستمی که از یهودیان [نسبت به خودی و بیگانه] سر زد و [نیز] به سبب بازداشتن فراوان‌شان از راه خدا [با سلب آزادی مردم در دین]، طیباتی [=غذاهای دلپسندی] را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. 

9- سوره نساء :: 161

 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا  

 و [نیز به دلیل] ربا گرفتنشان [از گرفتاران]، با آنکه از آن نهی شده بودند، و [نیز به دلیل] خوردن به ناحق اموال مردم [چنان محرومیتی را بر آنان قرار دادیم] و ما برای کافران [=حق‌پوشان و حقّه‌بازهای] آنان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم.

 

10- سوره روم :: 39
 هر گونه ربائی داده‌اید [درصد اضافی که بر وام خویش گرفته‌اید] تا در اموال مردم [نه با کار خودتان، سرمایه شما] افزایش یابد، [چنین عملی] نزد خدا افزوده نمی‌شود [=برکتی ندارد] ولی هر زکاتی که به هدف [و انگیزه] خدائی می‌پردازید، چنین کسانی [از نظر رشد شخصیت انسانی] همان افزون شدگانند.

به قلم :: #م_ایرانی 
#اخلاق_در_قرآن  
#قرآن_آزادی_و_حقوق_بشر

کد مطلب :: 1/3

ادامه دارد.


  

  اخلاق در قرآن- قسمت دوم-2 

استعمارگران ، استثمارگران و استحمار گران و بقول قرآن آن مستکبران و زورمندان جهان ، با رواج خرافات و دروغ  دست به فرقه سازی مذهبی و یا تفرقه افکنی بین مردمان موحد جهان( که همه باید تابع یک دین آن هم دین توحیدی که صفتش تسلیم خردمندانه در برابر قوانین هدفمند الهی باشند) ، زده اند.

هدف آن دشمنان انسانیت و ملتها ،  این بوده و است که با تولید کینه ورزی ، چند دستگی ، خرافه گرایی ، جنگ و خونریزی و فرقه فرقه سازیهای مذهبی و ... ، دست به استثمار ، استعمار و استحمار مردم جهان بزنند ، تا هر روز بیشتر از روزهای قبل ، مثلث سیاه و ننگین زر ، زور و تزویرِ مستکبران و قدرت طلبان شیطانی در جهان را ، بسیار قدرتمندتر و مجهزتر نمایند ، تا از نتیجه شوم آن ، همه ملتهای مستضعف جهان را هر چه بیشتر با ، دسیسه گری های پیدا و پنهان و تاسیس گروههای ضدانسانی ، ضد قرآنی و ضد توحیدی ، همچون ؛ طالبان ، بوکو حرام ، القاعده ، داعش و ..... ، به هم مشغول کنند ، تا همگان در شناخت و فهمیدن حقیقت و راستی ، و فرق گذاری ما بین سره از ناسره باز بمانند ، و در چاه باطل غفلت و گمراهی غوطه ور شوند.

نتیجه :: آخرین و کاملترین کتاب آسمانی که در غالب آیات الهی ، توسط وحی بر قلب و ضمیر پیامبر اکرم ( ص ) نازل شد ، کتاب رهایی بخش و زندگی ساز قرآن است ، که همه جستجوگران حق و حقیقت میتوانند آن آیات الهی را به آسانی مطالعه نمایند ، و در صورت ایمان و ایقان خردمندانه و عاشقانه به دستورات و فرامین حضرت حق بطور درست و کامل عمل نمایند ، تا نهایتاً به سعادت و خوشبختی دنیوی و اُخروی دست یابند.

و سخن پایانی اینکه کتاب مرجع قرآن کریم ، عصاره ، ریشه  و جوهره تکامل یافته همه کتبهای پیشین است ، و تنها دین کامل و توحیدی در جهان تا قیام قیامت ، همان دیانت توحیدی اسلام و مسلمانی میباشد.

کتاب قرآن کریم ، کتاب هدایت بسوی دنیایی سرشار از عشق ، صلح ، آزادی ، عدالت اجتماعی و حقوق بشر ، به منظور ساختن ، یک جامعه ای نمونه و والا ،
همراه با اخلاقیات توحیدی و  انسانی می باشد و بس.

 1-موضوع اول ؛ عدم رباخواری ::

ربا در اصل لغت به معنی زیاده و در اصطلاح به معنی زیاده گرفتن است.
رباخواری یا معامله ربوی ، در آیات مربوطه قرآن کریم کاملاً منع شده است.
در آیات قرآن بر حرمت ربا شدیداً تاکید شده ، و تا آنجا این کار حرام و ضد انسانی میباشد که در برخی آیات عمل رباخواری( هم ربادهنده ، هم ربا خورنده) ، اعلام جنگ و محاربه با پروردگار عالم و رسول اکرم(ص) معرفی نموده است.

ربا و رباخواری از عوامل بهم زننده چرخه اقتصادی سالم ، و موجب تشدید نظام استثماری و بهره کشانه و افزایش شدید فقر کارگران و نیروهای مستعضف جامعه توسط استثمارکنندگان و مافیای سرمایه داران
اهل تکاثر و زراندوزی می گردد.

در اینجا بدون هیچ شرح و توضیحی دیگری ، به چند نمونه از آیات الهی قرآن کریم که مستقیماً در پیرامون رباخواری و منع آن کار نادرست و گناه آلود است ، می پردازیم ::

سوره البقره ، آیات 275 الی 280  ::

1-بقره :: 275

 الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.

ترجمه فارسی :: کسانی که رِبا می‌خورند برنمی‌خیزند [=استعدادها و قوای‌ انسانی‌شان به رشد و تعالی نمی‌رسد] مگر همچون برخاستن [=شکل‌گیری شخصیتی] کسی که شیطان بر اثر تماس [خود] به آشفتگی [=مسخ ارزش‌های انسانی] گرفتارش ساخته است.  این [واژگونی معیارهای ارزشی] بدین سبب است که [در مقام توجیه] گفتند: خرید و فروش هم [معامله‌ای] جز مانند رِبا نیست! حال آنکه خدا خرید و فروش را حلال و رِبا را حرام کرده است. پس [با توجه به این هشدار] آنکس که [با پذیرش] پندی که از سوی پروردگارش آمده [از رِباخواری] بازایستد، آنچه گذشته از آنِ اوست [و قانون شامل گذشته نمی‌شود] و کارش با خداست و [اما] هرکس [به رِباخواری] برگردد، پس چنین کسانی جاودانه دوزخی خواهند بود. 

 

2- بقره :: 276
 خدا رِبا را به کاهش می‌برد [=خیری از آن نمی‌رساند] و صدقات را افزایش [برکت] می‌دهد و خداوند هیچ ناسپاس گنهکار [خودپرستی] را دوست ندارد.

کد مطلب :: 1/2

به قلم :: م.ایرانی

 

ادامه دارد.


  
   1   2      >